Even đua top Open
30-03

<3 [Sự kiện] Đua TOP Open: Tính từ lúc Open đến 10h T5 19/09
<3 Phần thưởng :
- TOP 1: 2.000.000 ĐMP + 1 Pet Vip 83k
- TOP 2: 1.500.000 ĐMP + 1 Pet Vip 63k
- TOP 3: 1.000.000 ĐMP + 1 Pet Vip 48k
- TOP 4 - 10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

Even đua top Open 30-03
Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
30-03
TL Tân Thần Long - Chuyển sinh 3.3 - Open 19h30 T2 09/09 30-03